Home > Asia > ويتنام > Hồ Chí Minh > Hồ Chí Minh > Nguyễn Trãi Quận 5

مکان فروشگاه

آدرس

Nguyễn Trãi Quận 5 300 Nguyễn Trãi, Quận 5, Tp.Hcm
84 Hồ Chí Minh

ساعات کار

دوشنبه
09:00 - 21:00
 
سه شنبه
09:00 - 21:00
 
چهارشنبه
09:00 - 21:00
 
پنجشنبه
09:00 - 21:00
 
جمعه
09:00 - 21:00
 
شنبه
09:00 - 21:00
 
يکشنبه
09:00 - 21:00