Home > Châu Á > Trung Quốc > 福建省 > 泉州 > 中闽百汇涂门店

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

中闽百汇涂门店 泉州市鲤城区涂门街82号1楼伊夫黎雪专柜
362000 泉州

Số điện thoại : 0595-22167976

Giờ mở cửa

Thứ Hai
09:00 - 22:30
 
Thứ Ba
09:00 - 22:30
 
Thứ Tư
09:00 - 22:30
 
Thứ Năm
09:00 - 22:30
 
Thứ Sáu
09:00 - 22:30
 
Thứ Bảy
09:00 - 22:30
 
Chủ Nhật
09:00 - 22:30