Home > Châu Á > Trung Quốc > 福建省 > 福州 > 王府井

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

王府井 鼓楼区五四路128号恒力城王府井百货1楼伊夫黎雪专柜
350001 福州

Số điện thoại : 0591-38051888

Giờ mở cửa

Thứ Hai
10:00 - 22:00
 
Thứ Ba
10:00 - 22:00
 
Thứ Tư
10:00 - 22:00
 
Thứ Năm
10:00 - 22:00
 
Thứ Sáu
10:00 - 22:00
 
Thứ Bảy
10:00 - 22:00
 
Chủ Nhật
10:00 - 22:00