Home > Châu Á > Trung Quốc > 河南省 > 郑州 > 郑州北京华联商厦

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

郑州北京华联商厦 郑州市二七区民主路3号北京华联商厦1楼伊夫黎雪专柜
450000 郑州

Số điện thoại : 0371-66229656

Giờ mở cửa

Thứ Hai
09:30 - 20:30
 
Thứ Ba
09:30 - 20:30
 
Thứ Tư
09:30 - 20:30
 
Thứ Năm
09:30 - 20:30
 
Thứ Sáu
09:30 - 21:30
 
Thứ Bảy
09:30 - 21:30
 
Chủ Nhật
09:30 - 21:30