Home > Châu Á > Ấn Độ > National Capital Territory of Delhi > New Delhi city > Hauz Khas

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

Hauz Khas E 49/1, Hauz Khas Market, Hauz Khas,
New Delhi
110016 New Delhi city

Số điện thoại : 011-46151826/32633824

Giờ mở cửa

Thứ Hai
08:30 - 23:00
 
Thứ Ba
08:30 - 23:00
 
Thứ Tư
08:30 - 23:00
 
Thứ Năm
08:30 - 23:00
 
Thứ Sáu
08:30 - 23:00
 
Thứ Bảy
08:30 - 23:00
 
Chủ Nhật
08:30 - 23:00