Home > Châu Á > Indonesia > DKI Jakarta > Jakarta > Pejaten Village (Matahari Department Store)

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

Pejaten Village (Matahari Department Store) Matahari Department Store 1St Floor Jl. Warung Jati Barat No. 39, Jati Padang, Pasar Minggu , Jakarta Selatan
12510 Jakarta

Số điện thoại : +62-21-78842544

Giờ mở cửa

Thứ Hai
10:00 - 22:00
 
Thứ Ba
10:00 - 22:00
 
Thứ Tư
10:00 - 22:00
 
Thứ Năm
10:00 - 22:00
 
Thứ Sáu
10:00 - 22:00
 
Thứ Bảy
10:00 - 22:00
 
Chủ Nhật
10:00 - 22:00