Home > Châu Á > Việt Nam > Hồ Chí Minh > Ho Chi Minh > Diamond Plaza

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

Diamond Plaza 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
84 Ho Chi Minh

Giờ mở cửa

Thứ Hai
09:00 - 21:00
 
Thứ Ba
09:00 - 21:00
 
Thứ Tư
09:00 - 21:00
 
Thứ Năm
09:00 - 21:00
 
Thứ Sáu
09:00 - 21:00
 
Thứ Bảy
09:00 - 21:00
 
Chủ Nhật
09:00 - 21:00