Home > Châu Á > Việt Nam > Hồ Chí Minh > Ho Chi Minh > Parkson Flemington

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

Parkson Flemington 184 Lê Đại Hành, Quận 11, Hồ Chí Minh
84 Ho Chi Minh

Số điện thoại : 2866726275

Giờ mở cửa

Thứ Hai
10:00 - 22:00
 
Thứ Ba
10:00 - 22:00
 
Thứ Tư
10:00 - 22:00
 
Thứ Năm
10:00 - 22:00
 
Thứ Sáu
10:00 - 22:00
 
Thứ Bảy
10:00 - 22:00
 
Chủ Nhật
10:00 - 22:00