Home > Châu Á > Việt Nam > Hồ Chí Minh > Ho Chi Minh > Parkson Quận 1

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

Parkson Quận 1 35 Bis - 45 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
84 Ho Chi Minh

Số điện thoại : 66834756

Giờ mở cửa

Thứ Hai
09:30 - 22:00
 
Thứ Ba
09:30 - 22:00
 
Thứ Tư
09:30 - 22:00
 
Thứ Năm
09:30 - 22:00
 
Thứ Sáu
09:30 - 22:00
 
Thứ Bảy
09:30 - 22:00
 
Chủ Nhật
09:30 - 22:00