Home > Châu Á > Việt Nam > Hồ Chí Minh > Ho Chi Minh > Big C Pandora

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

Big C Pandora 1/1 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
84 Ho Chi Minh

Số điện thoại : (84-836026513)

Giờ mở cửa

Thứ Hai
08:00 - 22:00
 
Thứ Ba
08:00 - 22:00
 
Thứ Tư
08:00 - 22:00
 
Thứ Năm
08:00 - 22:00
 
Thứ Sáu
08:00 - 22:00
 
Thứ Bảy
08:00 - 22:00
 
Chủ Nhật
08:00 - 22:00