Home > Châu Á > Việt Nam > Hồ Chí Minh > Ho Chi Minh > Sài Gòn Centre

Địa điểm của cửa hàng của bạn

Địa chỉ

Sài Gòn Centre L3-33A, Tầng 3, Sài Gòn Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, Hồ Chí Minh
84 Ho Chi Minh

Số điện thoại : (84-866815258)

Giờ mở cửa

Thứ Hai
10:00 - 22:00
 
Thứ Ba
10:00 - 22:00
 
Thứ Tư
10:00 - 22:00
 
Thứ Năm
10:00 - 22:00
 
Thứ Sáu
10:00 - 22:00
 
Thứ Bảy
10:00 - 22:00
 
Chủ Nhật
10:00 - 22:00